Polityka prywatności
Klik Strony Internetowe

§1 - DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Kenzo IT Tomasz Terefeńko,
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://klikstronyinternetowe.pl/,
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2 - DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§3 - INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:


kod śledzenia Google Analitycs – usługa dostarczana przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”) gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na blogu i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

§4 - LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Chcesz być na bieżąco?
Śledź nas na Facebooku!

Lub skontaktuj się z nami!