Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) w bazie danych firmy Kenzo IT Tomasz Terefeńko i przetwarzanie ich dla celów kontaktowych jak i marketingowych jakim jest przesłania oferty oraz innych materiałów na temat stron internetowych prowadzonych przez Kenzo IT Tomasz Terefeńko. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia a także prawo do kontroli ich przetwarzania, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Chcesz być na bieżąco?
Śledź nas na Facebooku!

Lub skontaktuj się z nami!